خرداد ۲۵

همه چیز توطئه است !!!
همه چیز فریب است !!!
همه کس در صدد فریب ما هستند !!!
همه فضاها آلوده به ریا است !!!
همه آدمها مکارند !!!
همه نویسندگان خود فروخته اند !!! (نمیدانم به کی ، اما به هر حال خودشان را فروخته اند )
همه کارگردانان پلیدند !!!
همه پلیدها کارگردان لاست هستند !!!
لاست بد است !!!
لاست مکار است !!!
لاست پلید است !!!
لاست مبتذل است !!!
لاست مستهجن است !!!
لاست ابزاری در دست بیگانگان است تا ما را بفریبد و در دام شیطان لعین بیندازد !!!
لاست را نیبیند چون …. (ای داد بیداد)
همه بینندگان لاست روحشان را به شیطان فروخته اند !!!
همه روحهای شیطانی در میان بینندگان لاست پرسه میزنند !!!
هر چی آدم بد است در لاست است !!!
همه سازندگان لاست عوامل دست فریبکاران عالم هستند !!!
همه چیز از پیش تعیین شده است !!!
همه گروه نویسندگان از ابتدا میدانستند که هدفشان فریب دادن کاربران ساده دل تی وی شو است !!!
همه قسمتهای لاست در ابتدا اسم فریب داشت !!! (توضیح این که بعدا ری نام شد)
همه ما در صدد فریب همه شمائیم !!!
همه کلمات داستان در راستای فریب طراحی شده !!!
همه ساحل لاست به مکر و حیله آلوده است !!!
همه شیاطین در حین دیدن لاست دور و بر ما پرسه میزنند !!!
شیطان وقتی شما لاست را میبینید قهقهه میزند !!!
شیطان در زمان استارت سکانس اول به برو بچ گفت : چه خوب شد !!!
شیطان همان جیکوب است !!!
شیطان همان جک است !!!
شیطان همان شانون است !!! (با اون وضعیت مبتذل بیننده فریبش )
شیطان همان کیت است که علنا دو مرد را میفریبد و به مفسده می اندازد !!!
تا کی میخواهید با ما بازی کنید !!!
تا کی میخواهید ما را بفریبید !!!
تا کی ما را احمق فرض میکنید !!!
تا کی با ما بازی میکنید !!!
تا کی با این سریال ساختنتون میخواهید ایده های استکباری خود را به ما تحمیل کنید !!!
تا کی تا کی …
ای اهریمنان …ای خود….

یک نفر دیگه – هوی عمو چی میگی واسه خودت ؟
فرد روشنگر – چی رو چی میگی … دیگه خسته شدم … دیگه بسمه بابا … از دست این همه فریب !!!
یک نفر دیگه – کدوم همه فریب ؟
فرد روشنگر – بابا مارو فریب دارن میدن ، چرا چشمتون رو میبندین رو این همه فریب ، ای کوردلان … ای …
یک نفر دیگه – کدوم فریب رو میگی بابا اصلا چرا داری داد و بیداد میکنی ؟
فرد روشنگر – همین سازنده های این سریال رو میگم همین از خدا بیخبرا همین نامرداااااا
یک نفر دیگه – کدوم سریال ؟
فرد روشنگر – گمشده ، لاست ، یا هر کوفت دیگه ای که هست !!! خستم کرد ، دیونه ام کرد ، بیچاره ام کرد …
یک نفر دیگه – عجب عجب … چرا خوب ؟
فرد روشنگر – ۷ ساله داره ما رو فریب میده ، ۷ ساله داره رو نرو ما اسکی میکنه ، ۷ ساله میفهمی ؟ ۷ ساااال !!!
یک نفر دیگه – خیلی نامردن پس … چه آدمهای بدی … واه واه واه … چه بد !!!
فرد روشنگر – تو مگه دیدی لاست رو ؟
یک نفر دیگه – معلومه که نه … مگه من احمقم … !!!
فرد روشنگر – پس چرا واسه خودت حرف مفت میزنی ؟
یک نفر دیگه – هاااااااااااااااااااااا م م م م م من حرف مفت میزنم ؟!!
فرد روشنگر – معلومه که حرف مفت میزنی !!! چرا قضاوت بیخود میکنی ؟
یک نفر دیگه – چه حرف مفتی چه قضاوتی ؟ مگه خودت نمیگی این فریبه و ایناست ؟
فرد روشنگر – من بگم … مگه تو خودت عقل نداری … اصلا چه معنی داره آدمی که لاست ندیده حرف بزنه !!!
یک نفر دیگه – عجب گرفتاری شدیماااااا … حالت خوبه بابام جان ؟
فرد روشنگر – حال خودت خوب نیست ، اگه فکر کردی من میشینم که تو درباره لاست جفنگ بگی کور خوندی … اصلا تو شعورت به این چیزا میرسه … بدبخت !!!
یک نفر دیگه – کی جفنگ گفت ؟ من اصلا به تو چیکار داشتم . تو خودت داری میگی همش مکره همش فریبه !!!
فرد روشنگر – من بگم ، من عمرم رو رو این ماجرا گذاشتم ، تو چی بیچاره ؟ تو اصلا میدونی جزیره چیه ؟ اصلا جیکوب رو میشناسی ؟ بدم از چپقتو چاق کنن ؟
یک نفر دیگه – واقعا که … معلومه حالت بده …!!!
فرد روشنگر – همین یک مشت آدم سطحی مثل تو هستند که همه چیز رو خراب میکنن . تو که اصلا لاست ندیدی … تو اصلا آدمی ؟
یک نفر دیگه – داری کفرم رو در میاری هاااااااااااا . میزنم شل و پلت میکنم هاااااا ، هی من هیچی نمیگم .!!
فرد روشنگر – تو ؟ تو ؟ …. بدبخت جزیره ندیده …. تو هر وقت تونستی تا در معبد بری بیا حرف بزن … فکر کردی اصلا جیکوب تو رو آدم حساب میکنه .؟
یک نفر دیگه – جیکوب دیگه کیه ؟ بابا تو مالیخولیا داری … حالت بد بده …
فرد روشنگر – من حالم بده یا تو …. بگم دود سیاه بیاد بکنتت تو گونی ؟ بی فرهنگ … بی تمدن … اروپا ندیده … دیپلم ناقص … تو رو باید جزو مسافرای آجیرا اعدامت میکردن … تو !!!!!
یک نفر دیگه – هی هی … ( لازم به ذکر است که کاربری در سایت تی وی شو وجود دارد که گاهی میگوید … هی هی )
فرد روشنگر – امیر تویی ؟
یک نفر دیگه – امیر دیگه کیه … بابا یکی بیاد منو از دست این دیوونه نجات بده … هواااار !!
فرد روشنگر – امیر راستشو بگو .. این لینکه امروز دانلود نمیشد … تو رو خداااااا لینک سالمش رو به من بده ..!
یک نفر دیگه – ای خداااااااااااااا امیر کیه … ولم کن !!
فرد روشنگر – امیر … رائول … بابا بروز بده … اذیتمون نکن ..
یک نفر دیگه – ولم میکنی یااا نه …… برو بابا دیووووونه …
سوم شخص مفرد – آقااااااا …. آقا … چی شده ؟ چرا دعوا میکنین ؟
فرد روشنگر – آقا این لینک داره به من نمیده … تو رو خدا تو یک چیزی بهش بگو …
سوم شخص مفرد – لینک ؟!!! لینک چی ؟
فرد روشنگر – لینک لاست … بابا … از صبح دیونه شدم این لینکش خراب بود …. حالا هم داره منو مپیچونه !
یک نفر دیگه – آقا والا این داره جفنگ میگه … کاش یک اکسیمت بود اینو میگرفت .. عجب بدبختی داریماااا .
سوم شخص مفرد – آقا …. شما به بحثتون برسید … من برم … !!!
فرد روشنگر – کجاااااااااااااااااا ؟
سوم شخص مفرد – باید یک تحلیل بنویسم .
فرد روشنگر – تحلیل چی ؟
سوم شخص مفرد – هااااا … هیچی .. هیچی …
یک نفر دیگه – توووووووووووو … خودشه …. خودشه ….روشنگر جان خودشه ..!!!
فرد روشنگر – روشنگر جاااان !!!! چی میگی ؟ خود کی ؟
یک نفر دیگه – همین که تحلیل واسه لاست مینویسه !!!
فرد روشنگر – تو که گفتی لاست نمیبینی !!!
یک نفر دیگه – اما تحلیلهاشو میخونم ….!!!
فرد روشنگر – حالا فهمیدمممم . تو FFKIA نیستی ؟..هوووووی واستا ببینم … تو خجالت نمیکشی میشینی این چرتو پرتا رو مینویسی ؟
سوم شخص مفرد (یا همان کاربر FFKIA) – نه آقا اشتباه گرفتین … چه نقدی چه تحلیلی …من کار دارم … باید برم ..
فرد روشنگر – واستا که خوب به چنگم اومدی … تو فکر کردی خیلی حالیته … حال کردم اون پسره اومد ضایعت کرد … بدبخت بیچاره .. همین شما روشنفکر نماهای غرب زده هستین که …
یک نفر دیگه – آره آره … بچه پررو … اصلا کی گفت که تو صلاحیت داری تحلیل کنی … اصلا تو چه میفهمی تحلیل چیه .. همش حرف مفت همش حرف مفت … بزنممممممممممممممممم .!!!
کاربر FFKIA : بابا … ولم کنید .. من قصدم چیز دیگه بود … بچه ها منتظرن ولم کنید …
یک نفر دیگه (که البته معلوم میشود از فرد روشنگر هم متعصب تر بوده ) – هدف تو و امثال تو ضربه زدن به علائق ماست .. شما با خودتون چی فکر میکنین …. اصلا کی منتظر توئه .. خودتو مسخره کردی … اصلا مگه تو چیز مینویسی … کپی کار بدبخت .. مزدور اجنبی … عامل دست بیگانه …!!!
کاربر FFKIA : ااااااااااااااااااااااا بابا … تو چی میگی … به جای این حرفا برو لینکهای اینو بده …
فرد روشنگر – واستا واستا … یک چیزی یادم اومد … این یک جایی گفته بود که جان لاک استثانییه …
کاربر FFKIA : نه نه …. من به هفت جد آبادم خندیدم … استثانیی .. کجااا بووود .. صداتو بیار پایین ..

ناگهان جمع دختران مهربانی که از آن سوی خیابان میگذشتند متوجه این جمله خطرناک کاربر FFKIA شدند …

جمع دختران مهربان – چی گفتیییییییییییییییییییییی یی … کی استثانیی بوووود ؟؟!!!
کاربر FFKIA : هیچکی به خداااا … به ارواح …قسم … من …
جمع دختران مهربان- نه … تو گفتی جان لاک چی ؟ بزنییییم ….
یک نفر دیگه – جان لاک استثناییه !!! بحثیه خانمااااا ؟
جمع دختران مهربان – الان نشونیت میدیم چه بحثیه …
کاربر FFKIA : بابا صلوات بفرستین … عجب بساطی شدهااااا ..
فرد روشنگر – نفس کشششششششششش … یک نفر دیگه … اومدممممممممم ..

در میان درگیری شدید بود که … ضربه محمکی به سر کاربر FFKIA برخورد کرد و …
…………………………………………..

نتیجه گیری …

۱- شک نکنید که دلیل اصلی تئوری توطئه جهانی سریال لاسته …
۲- با طرفداران لاست بحث نکنید ، حتی اگه دارن به لاست بد و بیراه میگن ، به جوونیتون رحم کنید ..
۳- هر کس گفت من لاست رو ندیدم بهش اطمینان نکنید … حتی … من
۴- به حرفهای کاربر FFKIA گوش نکنید … همه اش جفنگ میگه ..
۵- در زمان درگیری با دختران مهربان سایت تی وی شو … اصلا به پیروزی دل نبندید … ( عاقبت فرد روشنگر و یک فرد دیگه نشون میده که اشتباهه )
۶– در پایان برای همه بیننده های لاست طلب صبر جمیل و بقیه چیزهای خوب مینمایم …

لازم به توضیح است که گروه دختران مهربان سایت اشاره به سرسختترین مخالفان استثنایی بودن جان لاک داره … (مهسای گل ، صبای عزیز ، الی نازنین و البته آوا عزیز که نمیدونم هنوز عضوه یا نه )

VN:R_U [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
همه بینندگان لاست روحشان را به شیطان فروخته اند !!! , ۱۰٫۰ out of 10 based on 1 rating

نوشته ای از Farrokh \\ tags:

نوشتن دیدگاه

شما باید برای ارسال نظر وارد سایت شده باشید سپس نظر خود را ارسال نمایید .

3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Max visitors today: 6 at 12:19 am IRST
This month: 8 at 11-29-2020 10:40 am IRST
This year: 75 at 06-20-2020 09:07 pm IRDT
All time: 75 at 06-20-2020 09:07 pm IRDT