ژوئن 15

امروز در حین بررسی شرایط حرکت دود سیاه در جزیره هایدرا بودم و سعی داشتم که فواصل را در روی عکسهای مختلف بررسی کنم .
این بررسی به درازا کشید و موجبات ایجاد این تاپیک را فراهم نمود .
بررسی فواصل و شرایط در جزیره هایدرا باعث شد که یک بررسی کلی تر بر روی این جزیره انجام دهم و تمام زوایای آنرا در عرض ۴ فصلی که پی به وجود این جزیره بردیم بررسی کنم .
نتیجه این بررسی شاید برای خودم هم عجیب بود چون به نظر میرسد که جزیره هایدرا در حالات مختلف در حال گردش به دور جزیره اصلی است .
شاید بهترین جمله برای این تعریف این باشد که یا هایدرا یا جزیره اصلی , حالتی دوار دارند .
برای اثبات این فرضیه که جزیره هایدرا نصبت به جزیره اصلی در وضعیتهای مختلف قرار میگیرد ابتدا باید نگاهی داشت به نقشه های که از موقعیت جزیره هایدرا و جزیره اصلی موجود است .

نقشه رسمی جزیره

جزیره کوچکی که در پایین نقشه دیده میشود , جزیره هایدراست . دو خط قرمز که بر روی نقشه کشیده شده نشان دهنده کرانه شمالی هایدراست و کرانه جنوبی جزیره اصلی .
در بالا نقشه نشانگر دیگری نیز وجود دارد که شمال و جنوب جغرافییایی را نشان میدهد . در جزیره هایدرا یک سری کوه وجود دارد که بخش کرانه های شمالی جزیره را از کرانه های جنوبی جدا میکند .
بخشهای روشن در نقشه هایدرا نشان دهنده قسمتهای ساحلی است . در قسمتهای شمالی آن شاهد بخشهای صخره ای و کوه هستیم .
با این تعرف اگر به نقشه نگاه کنید متوجه میشوید که کسانی که در کرانه جنوبی هایدرا قرار گرفته باشند هیچ گاه قادر نیستند جزیره اصلی را مشاهده کنند و برای دیدن این جزیره باید به کرانه شمالی بروند .
با این حساب باید تصور کرد که اولین بار که بنجامین لاینوس از جزیره هایدرا به سویر جزیره اصلی را نشان داد آنها در شمال جزیره اصلی بودند .

عکس شماره ۱ …. نمای عمومی جزیره اصلی از هایدرا .
بنجامین لاینوس و جیمز فورد . فصل سوم

در این نما کاملا منطق نقشه رعایت شده است . جزیره اصلی در حدود شمال غربی جزیره هایدرا قرار دارد .
با توجه به این که همه تاسیسات ایستگاه هایدرا در بخش جنوبی واقع شده است و در بخش شمالی هم به کوه و صخره ها هستند قاعدتا در زمانی که سویر و کیت در حال فرار از جزیره هایدرا هستند باید نتوانند جزیره اصلی را ببینند .
اما…

عکس شماره ۲ …. نمای اختصاصی از خلیج جنوبی هایدرا …
کیت آوستین و جیمز فورد

در این تصویر اگر جیمز و کیت در شمال جزیره باشند باید جزیره اصلی را در بخشهای دریایی عکس مشاهده کنیم . پس با توجه به این که جزیره دیده نمی شود میتوان به قطعیت گفت که اتفاقات این بخش داستان در بخش جنوبی جزیره در حال رخ دادن است . یعنی مکانی که فقط با یک نیم دور کامل دور جزیره میتواند به جزیره اصلی دید داشته باشد .

عکس ۳ …. ثانیه هایی بعد از عکس دوم . نمای اختصاصی از لحظه خروج کیت و جیمز

همان طور که مشاهده میکنید در کمال تعجب میتوان جزیره اصلی را در سمت مخالف نمای قبلی مشاهده کرد .
با اطمینان میتوان گفت که تنها در کرانه شمالی جزیره امکان دیدن چنین نمایی هست .
پس چطور در کرانه های جنوبی میتوان باز هم جزیه ای را که نیست دید ؟؟!!!
برای اطمینان بیشتر به سراغ دیگر محلهایی رفتم که در آن میتوان جزیره اصلی را دید .

عکس ۴ … فصل پنجم زمان خروج فرانک لاپیدوس و سان .
بنجامین , سان , فرانک

این عکس دقیقا جزیره را در همان موقعیتی نشان میدهد که در عکس شماره ۱ دیدیم . اما به طور مشخص این جزیره متفاوت از عکس شماره یک است . به پوشش سبز کوههای جلویی دقت کنید و با عکس قبلی مقایسه کنید .
جزیره در یک وضعیت نمی تواند دو جور نمای مختلف داشته باشد .
مسئله دیگر این است که در عکس شماره ۱ بنجامین و سویر بر روی بلندی هستند و در این عکس سان و بنجامین در کنار ساحل . مسلما در آن زمان باید شاهد دید بهتری از کسانی باشیم که بر روی بلندی هستند . اما جزیره کاملا در آن جا مبهم و تار است .
من باز به همین جا بسنده نکردم .
در فصل پنجم و در اپیزود ناماسته شاهد فرود آجیرا در هایدرا هستیم .

عکس ۵ …. نمای اختصاصی از لحظه فرود آجیرا

در این تصویر که با تصویر بعدی کامل خواهد شد میتوانید نمای کرانه جنوبی هایدرا را ملاحظه بفرمائید . از منتهاالیه سمت راست تصویر تا چرخ جلویی هواپیما میتوان ساحل را به وضوح تشخیص داد . در این تصویر به هیچ عنوان نمی توان اثری از جزیره اصلی پیدا کرد .
این مسئله منطقا درست است چون جزیره درست در سمت دیگر این نماست . تصویر بعدی را ببینید .

عکس ۶ … نمای اختصاصی فرود آجیرا … ثانیه ای پس از تصویر ۵

در این تصویر کوهستان محدود آجیرا در برابر دید بینندگان است و با توجه به این که ما فضای روبرویی آجیرا را کاملا در تصویر قبل دیدیم و جزیره ای وجود نداشت میتوان نتیجه گرفت که جزیره کاملا در سمت دیگر این کرانه قرار داد .
با این تصور به سراغ تصویر بعدی میرویم .

عکس ۷ … نمای عمومی .. زمان رسیدن دودسیاه به ساحل آجیرا .. فصل پنجم .

این تصویر عجیب به یکباره همه معادلات را بر هم میزند . اینجا همچنان ساحل جنوبی جزیره هایدراست . عجیب این است که چگونه میتوان جزیره ای را که در واقع نباید این جا باشد را در روبروی ساحل جنوبی دید .
برای این که دقیقا متوجه موقعیت این صحنه شوید به ادامه همین صحنه در عکس بعدی برویم .

عکس ۸ … نمای جنوب غربی جزیره ثانیه ای پس از عکس ۷… دودسیاه در حال رفتن به ملاقات چارلز ویدمور .

خوب . نمی دانم متوجه چیزی که من در این صحنه میبینم شده اید یا نه . کافی است که نگاهی به منتها الیه سمت چپ تصویر بیندازید تا متوجه منظور دقیق من بشین .
جزیره اصلی در این تصویر که در جهت مقابل تصویر قبل است هم به وضوح مشخص است . با توجه به این که فلشی که سمت بال هواپیما را نشان میدهد برایمان روشن میسازد که جهت هواپیما درست به همان سمتی است که باید باشد .
پس تنها نتیجه ای که میشود گرفت این است که در فضای روبه روی هواپیما نباید هیچ جزیره ای وجود داشته باشد .
اما کاملا مشاهده میکنید که جزیره اصلی در هر دو سوی این کرانه دیده میشود . تا این جا کار شاهد بودیم که جزیره هایدرا تقریبا با وضعیت فعلی یک دور کامل به دور جزیره اصلی چرخیده و یا بر عکس .
برای این که بیشتر با ماهیت این ماجرای عجیب آشنا بشید یک مقدار به عقب تر بر میگردیم .

عکس ۹ … نمای اختصاصی از پیاده شدن سویر در اپیزود پاسخ S06E8

حال اگر زاویه دوربین را مستقیم در نظر بگیریم متوجه خواهید شد که جزیره اصلی در مقابل جزیره هایدرا در جهت عقربه های ساعت چرخیده و این چرخش ادامه میابد تا عکس بعدی .

عکس ۱۰ … نمای عمومی از زمان پیاده شدن گروه سویر در هایدرا اپیزود گزینش ..

با مشاهده این عکس دیگر به راحتی میتوان گفت که جزیره اصلی کاملا از شمالی ترین نقطه هایدرا به جنوبی ترین نقطه آن جا به جا شده و این گردش کاملا در جهت عقربه های ساعت بوده است .
حال باید پرسید که با توجه به آنچه دیدیم آیا این یک واقعیت است ؟
آیا جزیره حالتی دوار دارد و کاملا متحرک است ؟
یا این اتفاق صرفا اشتباه سازنده است و باید آنرا یک گاف نامید . تمام عکسهای چرخش جزیره را میتوان به حساب همان گردش و دوار بودن جزیره گذاشت اما یک عکس دیگر در این باره , نظر شما را تغییر خواهد داد .

عکس ۱۱ … اپیزود پاسخ … سویر و زویی در حال حرکت در کنار ساحل هایدرا .

همچنان که مشاهده میکنید مانند باری که دود سیاه به ساحل هایدرا خواهد آمد جزیره اصلی در سوی دیگر هایدرا هم دیده میشود .( فلش قرمز )
حال عکس شماره ۶ را با این عکس مقایسه کنید . جای چه چیزی خالی است ؟
درست است . کوههای جزیره هایدرا از صحنه غایب هستند . در واقع میتوان گفت که سازندگان یادشان رفته که در سمت شمال جزیره هایدرا یک رشته کوه وجود داشت که در زمان فرود آجیرا کاملا مشهود بود و با توجه به فاصله ای که بعد از عکس شماره ۶ , آجیرا تا نقطه توقف طی کرد , در این صحنه کوهها باید کاملا نمودار باشند .
این که چرا این اتفاق افتاده را نمی توان مشخص کرد .
چیزی که برداشت من از کل مطلب است و دوستان هم میتوانند در این باره به اندازه کافی دقت کنند , این است که , متاسفانه هیچ دقتی بر روی فواصل و مکانها در داستان نشده است .
همان طور که شاهدیم در هر بار از نمایش جزیره هایدرا , جزیره اصلی در جایی متفاوت از جای قبلی است و این در حالی است که با توجه به کوهستانی بودن و سخره ای بودن بخش شمالی هایدرا تمام آمد و شد ها در قسمت جنوبی انجام می شود .

در این باره توضیح بیشتری نمیدهم و امیدوارم که نظرات دوستان روشن کننده ذهن خسته من از این ماجرا باشد .
فرخ

VN:R_U [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

نوشته ای از Farrokh \\ tags:

نوشتن دیدگاه

شما باید برای ارسال نظر وارد سایت شده باشید سپس نظر خود را ارسال نمایید .

1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Max visitors today: 3 at 01:05 am IRST
This month: 76 at 02-01-2024 11:45 am IRST
This year: 76 at 02-01-2024 11:45 am IRST
All time: 194 at 01-11-2023 01:11 pm IRST